TRIPOLARNA RADIOFREKVENCIJA TRIPOLARNA RADIOFREKVENCIJA lica i vrata Riječ je o visokotehnološkom aparatu koji koristi energiju RF odnosno selektivnu termolizu u svrhu zagrijavanje dubljih slojeva kože sa minimalnim utjecajem na površinske slojeve. Toplina koja se generira zaobilazi površinu kože te se akumulira u dubljim slojevima kože. Takav način zagrijavanja potiče stvaranje novog kolagena i obnovu starog. Multipolaran naćin rada svrstava se u neinvazivnu tehniku koja postiže zavidne rezultate poput kirurškog skalpela. Nakon tretman pacijent može odmah nastaviti sa danjim dnevnim aktivnostima bez bojazni da će njegovo izlaganje vanjskim utjecajima loše utjecati na njegovu tek tretiranu kožu. Ostvarite dodatne popuste